Mr. R. Bom

Ruud Bom is in 1986 beëdigd en sindsdien advocaat. Ruud Bom is samen met Jack Schoenmakers oprichter van ons kantoor, BomSchoenmakers Advocaten. Ruud Bom is werk- zaam binnen het faillissementsrecht.

Binnen het faillissementsrecht is Ruud Bom al jaren actief als curator. Wanneer een bedrijf failliet gaat, benoemt de rechtbank een curator. Deze is vervolgens verantwoordelijk voor het afwikkelen van het faillissement. Ruud Bom heeft binnen dit rechtsgebied zeer ruime ervaring.

Tevens wordt Ruud Bom regelmatig ingeschakeld door banken in verband met al dan niet gedwongen onderhandse verkoop dan wel executieveilingen van onroerend goed. Zie bank- en executierecht.

<< terug