Specialisaties

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers. Alle juridische complicaties tussen de werknemer enerzijds en de werkgever anderzijds vallen onder dit rechtsgebied… Lees verder >>

Faillissementen
De schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen, kan failliet worden verklaard. Althans, zo staat het in de Nederlandse faillissementswet. Lees verder >>

Immigration Law
Immigration Law is een dynamisch en complex rechtsgebied dat continu in verandering is. Vaak wordt hierbij de media gehaald. Lees verder >>

Familierecht
Bij familierecht kunt u op de eerste plaats denken aan echtscheiding of be├źindiging van samenwoning en de gevolgen daarvan. Lees verder >>

Internationale kinderontvoering
BomSchoenmakers Advocaten is al jaren bekend en werkzaam met het Haags Kinderont- voeringsverdrag. Lees verder >>

Bank- en executierecht
Banken worden door ons kantoor bijgestaan bij het executeren van onroerend goed waaronder het inroepen van huurbedingen en ontruimingsbedingen. Lees verder >>

Mediation
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een mediator, die geen partij is maar onafhankelijk en neutraal blijft. Lees verder >>