Bankrecht&Executierecht

<

Banken worden door ons kantoor bijgestaan bij het executeren van onroerend goed waaronder het inroepen van huurbedingen en ontruimingsbedingen. Banken hebben er een belang bij dat het pand zo spoedig mogelijk leeg en ontruimd wordt opgeleverd zodat gestreefd kan worden naar een maximale opbrengst middels bijvoorbeeld een vrijwillige of gedwongen onderhandse verkoop van onroerend goed.
Tevens wordt samengewerkt met een notaris die in opdracht van de bank overgaat tot een executieveiling. Van belang hierbij is dat in nauw overleg met banken incassobedrijven, en de notaris snel kan worden gehandeld zodat in het belang van alle betrokken partijen duidelijkheid ontstaat.

Met dit specifieke rechtsgebied houdt binnen ons kantoor met name Ruud Bom zich bezig.