Faillissementen

De schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen, kan failliet worden verklaard. Althans, zo staat het in de Nederlandse faillissementswet.

Ons kantoor heeft ruime ervaring en brede expertise op dit terrein. Zo is BomSchoenmakers, en met name mr. Ruud Bom,  vaak curator in faillissementen. Ook adviseert BomSchoenmakers met regelmaat particulieren en bedrijven met betrekking tot de faillissementen en surseance van betaling.

Bezoek ook eens de website van Insol Law, een samenwerkingsverband tussen op dit rechtsgebied gespecialiseerde advocaten.