Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht, ook wel Immigration Law genoemd,  is een dynamisch en complex rechtsgebied dat continu in verandering is. Vaak wordt hierbij de media gehaald. Doordat de veranderingen binnen dit rechtsgebied elkaar op de voet volgen, is het belangrijk dat u door een specialist wordt bijgestaan. BomSchoenmakers Advocaten heeft ruime ervaring en expertise op dit unieke terrein en adviseert regelmatig particulieren en bedrijven op dit punt.

Onze advocaten kunnen u bijstaan met alle vragen en procedures binnen dit rechtsgebied. Hierbij kunt u denken aan de problematiek omtrent verblijfsvergunningen, gezinshereniging, het aanvragen van visa, maar ook het aannemen van een buitenlandse werknemer en kennismigranten. De ruime ervaring met het asielrecht zorgt ervoor dat we ook de asielzoeker kunnen bijstaan met alle problemen waarmee hij in Nederland geconfronteerd wordt.