Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken

Vanaf gisteren (12 juni 2017) moeten vreemdelingenadvocaten verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Voorheen konden advocaten nog vrijwillig digitaal procederen. Daar deed ons kantoor ook een langere tijd aan mee. Asiel- en vreemdelingenbewaringszaken zijn de eerste zaken waarin het voor professionals verplicht wordt digitaal te procederen. In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals in de verschillende rechtsgebieden gefaseerd verplicht. Voor particulieren blijft het mogelijk op papier te procederen als zij dat willen. Hiervoor is gekozen om de drempel tot de rechter zo laag mogelijk te houden.

Zie ook: www.rechtspraak.nl.

13 juni, 2017  |  Share