Co ouderschap kan voor veel ouders een goede oplossing zijn om de zorg voor hun kinderen te verdelen. Het kan zorgen voor een betere balans tussen werk en privé, en kan de lasten en kosten van het ouderschap delen. Maar hoe regel je co ouderschap? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en praktische tips? In dit artikel delen we onze kennis en ervaringen over het regelen van co ouderschap.

Maak goede afspraken

Bij co ouderschap is het van groot belang om goede afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Leg deze afspraken vast in een ouderschapsplan. Dit plan bevat onder andere afspraken over de verdeling van de zorgtaken, de financiële bijdrage van beide ouders, en hoe er omgegaan wordt met bijzondere feestdagen of vakanties. Het is aan te raden om dit plan samen met een advocaat of mediator op te stellen.

Houd rekening met de kinderen

Bij het regelen van co ouderschap is het belangrijk om rekening te houden met de wensen en behoeften van de kinderen. Praat met hen over de veranderingen die gaan plaatsvinden, en betrek hen bij het maken van afspraken. Geef hen een stem in het ouderschapsplan. Zo kan bijvoorbeeld de school of sportclub van de kinderen bepalen of de kinderen bijvoorbeeld op maandag of woensdag naar de andere ouder gaan.

Maak flexibele afspraken

Bij co ouderschap is er vaak sprake van wisselende werktijden en onverwachte situaties. Het is daarom belangrijk om flexibele afspraken te maken, en deze eventueel aan te passen als de situatie verandert. Houd ook rekening met eventuele reistijden, en zorg dat beide ouders betrokken blijven bij het dagelijks leven van de kinderen.

Zorg voor een goede communicatie

Een goede communicatie tussen beide ouders is essentieel bij co ouderschap. Maak afspraken over de manier van communiceren, bijvoorbeeld via e-mail of een gezamenlijke app. Zorg dat beide ouders op de hoogte blijven van belangrijke zaken rondom de kinderen, en houdt elkaar goed op de hoogte van eventuele veranderingen. Communiceer ook over kleine zaken, zoals de kleding die de kinderen dragen.

Denk aan de toekomst

Bij co ouderschap is het belangrijk om ook aan de toekomst te denken. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een van de ouders gaat verhuizen, of dat er nieuwe partners in beeld komen. Maak hiervoor goede afspraken, en leg deze vast in het ouderschapsplan. Zo voorkom je onduidelijkheid en conflicten.

Ga voor hulp bij co ouderschap naar De Scheidingsadvocaat