Auteur: Maarten Pagina 1 van 2

De Evolutie van de Arbeidsjuridische Tak van de Advocatuur: Van Vroeg-Industriële Conflicten tot Moderne Werkplekken

De arbeidsjuridische tak van de advocatuur heeft een rijke geschiedenis die parallel loopt met de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en -wetten. Deze tak van het recht is ontstaan uit de behoefte om werknemers en werkgevers te beschermen, geschillen op te lossen en eerlijke arbeidspraktijken te waarborgen. Laten we een reis maken door de geschiedenis van de arbeidsrechtelijke praktijk en zien hoe deze zich heeft ontwikkeld tot wat het vandaag is.

Vroege Conflicten en Regulering

De wortels van de arbeidsjuridische praktijk kunnen worden teruggevoerd naar de vroeg-industriële revolutie in de 18e en 19e eeuw. De snelle industrialisatie leidde tot arbeidsconflicten, uitbuiting van arbeiders en gevaarlijke werkomstandigheden. In reactie hierop ontstonden de eerste arbeidswetten, zoals de Factory Act in Groot-Brittannië in 1833, die werknemers enigszins beschermden.

Opkomst van Arbeidsvakbonden

De vroege 20e eeuw zag de opkomst van arbeidsvakbonden, die vochten voor betere arbeidsomstandigheden, lonen en werktijden. Advocaten speelden een cruciale rol bij het ondersteunen van deze vakbonden in hun strijd voor arbeidersrechten. Dit leidde tot een groeiende vraag naar juridisch advies en vertegenwoordiging op het gebied van arbeidsrecht.

De Grote Depressie en de New Deal

De economische crisis van de Grote Depressie in de jaren 1930 bracht aanzienlijke werkloosheid en arbeidsproblemen met zich mee. In de Verenigde Staten introduceerde president Franklin D. Roosevelt de New Deal-wetgeving, waaronder de Wagner Act van 1935, die collectieve onderhandelingen en vakbondsvorming bevorderde. Advocaten speelden een belangrijke rol bij het opstellen en handhaven van deze nieuwe wetten, en het arbeidsrecht begon steeds meer vorm te krijgen.

Post-Wereldoorlog II Periode en Globalisering

Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde het arbeidsrecht verder, met de oprichting van arbeidsrechtelijke instanties en nieuwe regelgeving in veel landen. De globalisering van de economie bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals internationale arbeidsverhoudingen en grensoverschrijdende arbeidsgeschillen. Arbeidsjuristen begonnen internationale arbeidsnormen te ontwikkelen en te handhaven.

Hedendaagse Arbeidsjuridische Praktijk

De hedendaagse arbeidsrechtelijke praktijk omvat een breed scala aan kwesties, waaronder arbeidscontracten, discriminatie op de werkplek, arbeidsongeschiktheid, loon- en arbeidsvoorwaarden, en collectieve arbeidsovereenkomsten. Advocaten in deze tak van het recht vertegenwoordigen zowel werkgevers als werknemers en spelen een sleutelrol bij het oplossen van geschillen en het waarborgen van eerlijke arbeidspraktijken.

Met de voortdurende veranderingen in de arbeidswereld, zoals de opkomst van de gig-economie en de digitalisering van de werkplek, zal de arbeidsrechtelijke tak van de advocatuur blijven evolueren om aan de steeds veranderende behoeften van werkgevers en werknemers te voldoen. Het blijft een essentieel onderdeel van het rechtssysteem dat streeft naar rechtvaardigheid en gelijkheid op de moderne werkplek.

Hoe regel je co ouderschap?

Co ouderschap kan voor veel ouders een goede oplossing zijn om de zorg voor hun kinderen te verdelen. Het kan zorgen voor een betere balans tussen werk en privé, en kan de lasten en kosten van het ouderschap delen. Maar hoe regel je co ouderschap? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en praktische tips? In dit artikel delen we onze kennis en ervaringen over het regelen van co ouderschap.

Maak goede afspraken

Bij co ouderschap is het van groot belang om goede afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Leg deze afspraken vast in een ouderschapsplan. Dit plan bevat onder andere afspraken over de verdeling van de zorgtaken, de financiële bijdrage van beide ouders, en hoe er omgegaan wordt met bijzondere feestdagen of vakanties. Het is aan te raden om dit plan samen met een advocaat of mediator op te stellen.

Houd rekening met de kinderen

Bij het regelen van co ouderschap is het belangrijk om rekening te houden met de wensen en behoeften van de kinderen. Praat met hen over de veranderingen die gaan plaatsvinden, en betrek hen bij het maken van afspraken. Geef hen een stem in het ouderschapsplan. Zo kan bijvoorbeeld de school of sportclub van de kinderen bepalen of de kinderen bijvoorbeeld op maandag of woensdag naar de andere ouder gaan.

Maak flexibele afspraken

Bij co ouderschap is er vaak sprake van wisselende werktijden en onverwachte situaties. Het is daarom belangrijk om flexibele afspraken te maken, en deze eventueel aan te passen als de situatie verandert. Houd ook rekening met eventuele reistijden, en zorg dat beide ouders betrokken blijven bij het dagelijks leven van de kinderen.

Zorg voor een goede communicatie

Een goede communicatie tussen beide ouders is essentieel bij co ouderschap. Maak afspraken over de manier van communiceren, bijvoorbeeld via e-mail of een gezamenlijke app. Zorg dat beide ouders op de hoogte blijven van belangrijke zaken rondom de kinderen, en houdt elkaar goed op de hoogte van eventuele veranderingen. Communiceer ook over kleine zaken, zoals de kleding die de kinderen dragen.

Denk aan de toekomst

Bij co ouderschap is het belangrijk om ook aan de toekomst te denken. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een van de ouders gaat verhuizen, of dat er nieuwe partners in beeld komen. Maak hiervoor goede afspraken, en leg deze vast in het ouderschapsplan. Zo voorkom je onduidelijkheid en conflicten.

Ga voor hulp bij co ouderschap naar De Scheidingsadvocaat

Rechtsbijstand: Jouw Gids naar Juridische Bijstand en Bescherming

Of je het nu wilt of niet, er kunnen momenten in je leven zijn waarin je het nodig hebt om juridische bijstand of bescherming te krijgen. Het kan gaan om een contract dat niet voldoet aan wat er oorspronkelijk was besproken, een arbeidsconflict met een werkgever of een ander juridisch probleem. In dergelijke gevallen is het altijd beter om een goede advocaat of een organisatie voor rechtsbijstand te hebben. Dit artikel helpt je om te begrijpen wat rechtsbijstand inhoudt en hoe je toegang kunt krijgen tot effectieve juridische bijstand.

Soorten rechtsbijstand

Als we het hebben over rechtsbijstand, kunnen we vier verschillende soorten onderscheiden. Ten eerste hebben we de rechtsbijstand voor slachtoffers, zoals schadevergoedingen voor personen- en zaakschade. Het tweede type zijn de incasso activiteiten. Hierbij gaat het om het ontvangen van betalingen van verschuldigde facturen. Het derde type is de aansprakelijkheidsverzekering; deze beschermt tegen schadeclaims van derden. Ten slotte is er de algemene rechtsbijstand. Dit type rechtsbijstand biedt juridische bijstand in alle soorten zaken, zoals arbeidsrecht en personen- en familierecht.

Kosten

Het is belangrijk om te weten dat toegang tot rechtshulp niet altijd gratis is. Vaak zijn er kosten verbonden aan de diensten die door advocaten worden geleverd. Als je niet in staat bent om deze kosten te betalen, is er echter nog steeds de optie om een organisatie voor rechtsbijstand in te schakelen.

Hulp bij rechtsbijstand

Rechtsbijstand is beschikbaar voor iedereen, maar de opties voor bijstand kunnen wel verschillen. Afhankelijk van je inkomen en financiële situatie kan het zijn dat je niet in staat bent om te betalen voor een advocaat om jouw zaak bij te staan. Als dat het geval is, is het altijd raadzaam om contact op te nemen met een organisatie voor rechtsbijstand. Deze organisaties zullen samen met jou bepalen welke opties beschikbaar zijn om jou bij te staan ​​en een oplossing te bieden voor je juridische problemen.

Onderzoek doen

Als je op zoek bent naar rechtsbijstand kan het lastig zijn om de juiste advocaat of organisatie voor rechtsbijstand te vinden. Er zijn tegenwoordig veel advocaten en organisaties die hun diensten aanbieden. Het kan daarom handig zijn om online te zoeken naar recensies en beoordelingen van de verschillende advocatenkantoren of organisaties. Je kunt ook altijd aan vrienden en familieleden vragen of ze een goede advocaat of organisatie voor rechtsbijstand kunnen aanbevelen.

In dit artikel hebben we besproken wat rechtshulp is en waarom deze belangrijk kan zijn. Wanneer je met juridische problemen wordt geconfronteerd, is het essentieel om toegang tot effectieve juridische bijstand te hebben. Of het nu gaat om een arbeidsconflict of een geschil over een contract, rechtsbijstand kan jou de juiste bescherming bieden. Zorg ervoor dat je altijd op zoek gaat naar de juiste bron van juridische bijstand die bij jouw persoonlijke situatie past.

Lees meer op ARAG!

Wanneer schakel je een advocaat in?

Iedereen kan op een gegeven moment een advocaat nodig hebben voor een bepaald probleem of een bepaalde taak. Een echtscheiding, juridische problemen of incasso zaken zijn hier voorbeelden van. In deze tekst zullen wij jou daarom vertellen om welke redenen en wanneer het nodig kan zijn om een advocaat in te schakelen. Zo kun jij jouw juridische problemen oplossen en vragen beantwoorden. Er zijn immers veel redenen waarom iemand een advocaat nodig zou kunnen hebben en het kan handig zijn om te weten of het in jouw situatie ook noodzakelijk is.

Hier lees je meer over een incasso advocaat. Een incasso advocaat kan je helpen jouw incassotraject te verzorgen, zodat je daar zelf nauwelijks omkijken naar hebt. Het handigste is om op zoek te gaan naar een no cure no pay incassobureau. Wordt je zaak niet opgelost? Dan betaal je namelijk ook niet.

Juridische problemen

Een van de meest voorkomende redenen voor het inhuren van een advocaat is het behandelen van een juridisch probleem, zoals een rechtszaak, bemiddeling of arbitrage. Een advocaat kan jou helpen jouw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen en jou vertegenwoordigen in de rechtbank of voor een bemiddelaar om tot een schikking te komen. Ze kunnen jou ook adviseren over de sterke en zwakke punten van jouw zaak en jou helpen een strategie op te stellen om jouw doelen te bereiken. Of jij nu de eiser of de gedaagde bent, een advocaat kan jou de begeleiding en vertegenwoordiging bieden die jij nodig hebt om jouw juridische geschil met succes op te lossen.

Strafrechtelijke verdediging

Als jij bent beschuldigd van een misdrijf, heb jij een strafrechtadvocaat nodig om jou te helpen bij het navigeren door het strafrechtsysteem. Een strafrechtadvocaat kan jou helpen de beschuldigingen tegen jou te begrijpen en jou adviseren over jouw opties voor pleidooi onderhandelingen, proces of beroep. Ze kunnen jou ook vertegenwoordigen in de rechtbank en werken aan de bescherming van jouw rechten en belangen gedurende het hele juridische proces. Of jij nu te maken heeft met een kleine overtreding of een ernstig misdrijf, een strafrechtadvocaat kan jou helpen jouw rechten en plichten te begrijpen en te werken aan het best mogelijke resultaat voor uw zaak.

Nalatenschapsplanning

Nalatenschapsplanning is het proces van planning voor de verdeling van jouw vermogen na jouw overlijden. Dit proces kan bestaan uit het maken van een testament, het instellen van trusts en het kiezen van een executeur of beheerder. Een advocaat kan jou helpen de wettelijke vereisten voor vermogensplanning te begrijpen en jou adviseren over de beste manier om jouw vermogen te verdelen en voor jouw gezin te zorgen. Ze kunnen jou ook helpen bij het navigeren door het erfrecht proces en ervoor zorgen dat jouw wensen na jouw overlijden worden gehonoreerd. Of jij nu een kleine nalatenschap of een complexe portefeuille heeft, een advocaat kan jou helpen plannen te maken voor de toekomst en jouw vermogen te beschermen. Bekijk hier meer redenen waarom iemand een advocaat nodig zou kunnen hebben.

Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding?

Voor alle betrokken personen bij een echtscheiding is het belangrijk dat deze zich zo soepel mogelijk voltrekt. Desnoods met de tussenkomst van een mediator bij een scheiding om alles in goede banen te leiden, bij het maken van afspraken over de toekomst.

Weloverwogen afspraken maken met je ex-partner

Er moeten vaak een boel regelingen komen na het stuklopen van een huwelijk. Het verdelen van de inboedel op het moment dat beide hun eigen weg gaan kan al lastig zijn, laat staan als er bepaald gaat worden hoe het leven van de kinderen eruit zal gaan zien. Vaak is het lastig om tot de afspraken te komen die leiden tot de meest gunstige toekomstige situatie, meestal omdat de emoties hoog oplopen tijdens deze gesprekken en de partijen elkaar niet veel willen toegeven. Een onafhankelijk iemand deze gesprekken laten leiden kan daarom datgene zijn waar behoefte aan is. Dit is de taak van de mediator. Deze laat de voormalig echtgenoten nadenken over de gevolgen van een regeling die zij samen maken.

Een mediator bij een scheiding of toch een scheidingsbemiddelaar?

Mochten jullie er samen uit komen, dan is dat prachtig. In het geval er iemand bij de scheiding zal moeten helpen is het van belang dat je bekend bent met de diensten van een mediator, een scheidingsbemiddelaar en een advocaat. De diensten die een advocaat biedt, zijn bij de meeste mensen wel bekend. De advocaat behartigd je belangen en kent de wetten aan de hand waarvan je zaken van je partner gaat eisen. De mediator is er voor je wanneer er een onafhankelijke partij bij een gesprek nodig is, die beide belangen nastreeft. Een scheidingsbemiddelaar geeft inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over de gevolgen van een afspraak.

Hoe werkt een scheiding aanvragen?

Een scheiding aanvragen is iets dat je waarschijnlijk niet iedere dag doet. Een huwelijk laten ontbinden is iets dan een vrij officieel karakter heeft. Om te kunnen scheiden zal jouw advocaat een verzoekschrift naar de rechtbank moeten sturen. De aanvraag is één van de stappen naast het er met je partner over hebben en regelingen treffen omtrent financiën en kinderen. Mocht je het lastig vinden om de documenten rondom de scheiding zelf te moeten regelen, dan zijn er gelukkig tegenwoordig partijen die voor jouw de aanvraag bij de rechtbank kunnen regelen. Deze ondernemingen helpen je ook graag met de andere stappen.

Het proces positief afsluiten

Een scheiding kost veel tijd en vereist een groot aantal gesprekken met adviseurs. Uiteindelijk onderga je dit allemaal als koppel om er na afloop een goede verstandhouding aan over te houden. Niks is namelijk zo vervelend als iedere keer dat je elkaar onder ogen komt, weer ruzie te hebben. Scheiden is niet leuk maar kan goed uitpakken wanneer de juiste stappen gezet worden.

Hoe om te gaan met bedrijfseigendom tijdens een echtscheidingsprocedure

Als je een bedrijfseigenaar bent die het proces van een echtscheiding doormaakt, kan het overweldigend zijn om uit te zoeken welke stappen je vervolgens moet nemen. Van het verdelen van activa tot het maken van een nieuw bedrijfsplan, er zijn veel dingen om te overwegen tijdens deze moeilijke tijd. Gelukkig hebben we enkele tips verzameld die kunnen helpen het proces soepeler en minder stressvol te maken.

Een gedetailleerd plan maken

De eerste stap in het proces van scheiden als ondernemer is het maken van een gedetailleerd plan. Dit moet alle informatie bevatten over je bedrijf of bedrijven, zoals hoeveel geld je op elke rekening hebt staan, evenals eventuele schulden of verplichtingen. Dit zal dienen als basis voor de verdeling van de activa tussen beide partijen tijdens de echtscheidingsprocedure. Bovendien is het belangrijk om je financiën nauwkeurig bij te houden, zodat je later indien nodig bewijs kunt leveren.

Bij het verdelen van bezittingen

Waarde bedrijf bepalen

Als het tijd is om je bezittingen te verdelen, zijn er verschillende factoren die in overweging genomen moeten worden. Eerst en vooral is er de waarde van je bedrijf zelf. Afhankelijk van het soort bedrijf dat je bezit en de huidige marktwaarde, kan dit een van de grootste punten zijn waarover onderhandeld kan worden bij de afwikkeling van je scheiding. Het is belangrijk om met zowel een accountant als een advocaat samen te werken, zodat je een nauwkeurige inschatting kunt maken van wat je bedrijf waard is voordat er afspraken worden gemaakt.

Tijd om spullen te verdelen

Heb je eenmaal de waarde van je bedrijf bepaald, dan is het tijd om te bespreken hoe andere bezittingen tussen beide partijen verdeeld moeten worden. Dit omvat alles van investeringen in onroerend goed, bankrekeningen, aandelen en obligaties, voertuigen, pensioenfondsen, enz. Ook eventuele schulden wil je niet vergeten; daar moet rekening mee worden gehouden bij het bepalen wie er na de scheiding verantwoordelijk voor zal zijn.

Scheiden als ondernemer kan intimiderend zijn, maar door het stap voor stap te doen en gedurende het hele proces georganiseerd te zijn, wordt het veel beter beheersbaar. Van het maken van een gedetailleerd plan van je financiën tot het eerlijk verdelen van de activa tussen beide partijen – het bijhouden van elk detail zal helpen verzekeren dat alles correct en efficiënt wordt gedaan, zodat je met vertrouwen verder kunt gaan naar wat er na dit hoofdstuk in je leven professioneel en persoonlijk nog komt! Met deze tips in gedachten zou je je als ondernemer beter voorbereid moeten voelen op wat je te wachten staat tijdens een echtscheidingsprocedure!

Meer info over scheiden als ondernemer vind je op: https://pvhadvocaten.nl/.

Specialisaties binnen de advocatuur

Advocatuur is een veelzijdige en complexe industrie, en er zijn veel verschillende specialisaties waar advocaten zich op kunnen richten. Een van deze specialisaties is de advocaat ICT. Een advocaat ICT is gespecialiseerd in de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie.

Advocaat ICT

Een advocaat ICT begeleidt cliënten bij de afhandeling van zaken die te maken hebben met ICT, zoals intellectueel eigendom, licenties, auteursrecht en andere digitale rechten. Ze helpen cliënten bij het opstellen van contracten, bijvoorbeeld voor software-ontwikkeling, en zorgen ervoor dat deze contracten voldoen aan de wet en de regelgeving.

Arbeidsrecht

Een andere specialisatie is de arbeidsrechtadvocaat. Deze advocaat richt zich op het recht dat te maken heeft met werknemers en werkgevers, zoals arbeidscontracten, ontslag, ongewenste handelingen op het werk en discriminatie. Deze advocaten helpen zowel werknemers als werkgevers bij het oplossen van conflicten en het naleven van wetten en regelgevingen op het gebied van arbeid.

Verzekeringsrechtadvocaat

Een derde specialisatie is de verzekeringsrechtadvocaat. Deze advocaat richt zich op de rechten en plichten die te maken hebben met verzekeringen, zoals letselschade en aansprakelijkheid. Verzekeringsrechtadvocaten helpen cliënten bij het verkrijgen van de vergoedingen waar ze recht op hebben en bij het bepalen van hun verantwoordelijkheid in geval van een claim.

Nog meer specialisaties

Er zijn nog veel meer specialisaties binnen de advocatuur, zoals vastgoedrecht, strafrecht, familierecht en nog veel meer. Het belangrijkste is dat een advocaat zich richt op een specifiek rechtsgebied en de kennis en ervaring heeft om cliënten effectief bij te staan en te beschermen.

In het geval van een advocaat ICT, is het belangrijk om te weten dat deze advocaat niet alleen bekend is met de juridische aspecten van ICT, maar ook begrijpt hoe ICT werkt en hoe deze wordt gebruikt in het dagelijks leven en de bedrijfswereld. Dit is nodig om de cliënten effectief bij te staan bij het oplossen van juridische uitdagingen die te maken hebben met ICT.

Kortom, er zijn veel verschillende specialisaties. Het is aan jou waar je je in interesseert en waarin je je wil specialiseren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Drie verschillende manieren voor advocaten om nieuwe klanten te vinden

Als je advocaat bent, is het werven van nieuwe cliënten een essentieel onderdeel van je werk. Hoewel de tijden zijn veranderd sinds de dagen van mond-tot-mondreclame en advertenties in de krant, zijn er nog steeds genoeg manieren om potentiële cliënten te vinden. Met een beetje inspanning en de juiste strategie kun je in een mum van tijd nieuwe zaken binnenhalen. Laten we eens kijken naar enkele van de meest effectieve methoden om als advocaat nieuwe cliënten te vinden.

Online adverteren

Een manier om jezelf op te laten vallen voor potentiële cliënten is door online adverteren. Een goed opgestelde advertentie kan de aandacht trekken van prospects op zoekmachines, social media platforms en andere websites. Online marketing voor advocaten hebben ook vaak een optie om zich te richten op specifieke demografische gegevens op basis van factoren als leeftijd, locatie en interesses, wat het gemakkelijker maakt om gekwalificeerde leads te identificeren.

Netwerkevenementen

Hoewel netwerkevenementen misschien niet meer zo populair zijn als dat ze ooit waren, kunnen ze nog steeds een gelegenheid van onschatbare waarde zijn voor advocaten die op zoek zijn naar nieuwe zaken. Door het bijwonen van lokale meetups of conferenties kun je in contact komen met andere professionals in je vakgebied die hun contacten kunnen doorverwijzen of waardevol advies kunnen geven over hoe je potentiële klanten kunt bereiken.

Contentmarketing

Contentmarketing is een andere geweldige manier voor advocaten om hun zichtbaarheid online te vergroten en meer prospects aan te trekken. Het schrijven van artikelen over juridische onderwerpen is een manier om te pronken met je expertise, terwijl je ook waarde toevoegt aan lezers die op zoek zijn naar antwoorden of advies over juridische zaken. Contentmarketing helpt ook om relaties met potentiële klanten op te bouwen door hen nuttige informatie te geven zonder er iets voor terug te verwachten, wat na verloop van tijd vertrouwen kan helpen opbouwen. Bovendien bouwt het creëren van inhoud meer backlinks op, wat de SEO rankings kan verbeteren.

Het werven van nieuwe klanten als advocaat hoeft niet moeilijk of duur te zijn. Het enige wat nodig is, is de juiste strategie. Door gebruik te maken van online advertentieplatforms en contentmarketing strategieën zoals bloggen of social media posts over juridische onderwerpen die je het beste kent, kun je meer bekendheid over jezelf creëren bij potentiële klanten en tegelijkertijd je expertise in het vakgebied laten zien. Kan je wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met een online marketingbureau Amsterdam!

Notarissen

Er zijn ontzettend veel verschillende situaties waarin het nodig kan zijn een notaris of een notaris bureau in te schakelen. De verschillende soorten situaties vragen allemaal om bepaalde kennis, wanneer je een notaris nodig hebt kan je dus een bureau inschakelen die je daarbij adviseert om bepaalde keuzes te maken. Ook wanneer je dingen officieel wil laten vastleggen in bepaalde documenten wordt er gebruik gemaakt van een notaris. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een testament wanneer iemand dus overlijdt. Huwelijkse voorwaarden wanneer een koppel trouwt en vervolgens de afspraken duidelijk in een document willen hebben staan. Ook kan een notaris helpen bij een hypotheekakte en nog veel meer verschillende zaken. Zelf neem ik altijd contact op met VWZ Notarissen. Zei helpen mij met verschillende soorten klussen en geven mij bepaalde adviezen.

Testament

Er worden veel en vaak notarissen gebruikt bij het opstellen van je testament. Het is super belangrijk om dit goed te regelen. Dit komt doordat je dan je erfenis op een rechtsgeldige manier precies verdeeld hoe jij dat graag wilt. Het is door je testament op te stellen ook mogelijk om geld te schenken aan goede doelen, iemand buiten jouw directe familie een erfgenaam te maken. En natuurlijk heb je dan ook de mogelijkheden mensen te onterven uit je directe familie waar voorvallen mee hebben gespeeld waardoor jij niet wil dat zei beter van jou worden. Ik heb laatst met een levenstestament notaris gezeten en hier wat punten voor mezelf duidelijk op een rijtje gezet.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer je niet onder huwelijkse voorwaarden trouwt, trouw je volgens de wet in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat je automatisch samen bepaalde bezittingen deelt en bepaald schulden ook verdeeld worden. Wanneer jij dit niet wil is het belangrijk dat je samen met een notaris de afspraken ontzettend duidelijk laat noteren. Dit heeft als voordeel dat er altijd duidelijk is, en terug te vinden is, wie eigenaar is van bepaalde spullen.

Wat moet er in een algemene voorwaarden staan?

Om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid is een algemene voorwaarden opstellen van groot belang. Dit is dan ook meteen voornamelijk de reden dat bijna ieder bedrijf een algemene voorwaarden hanteert. De inhoud van een algemene voorwaarden bestaat uit verschillende opsommingen. Vaak zijn dit opsommingen van algemene rechten en plichten van de klant, leverancier of opdrachtgever, maar ook voor de eigenaar/gebruiker van de algemene voorwaarden. De volgende onderwerpen worden meestal benoemd in een algemene voorwaarden:

 • Totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst;
 • Eventuele definities van woorden
 • Annulering van de overeenkomst
 • Uitvoerings- en/of oplevingsvoorwaarden
 • (Vrijwaring)verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant;
 • Wat de oplevering betreft;
 • Facturatie, betaling en incassokosten (betalingsvoorwaarden);
 • Regels bij overmacht;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • De betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • Opschorting en ontbinding van de overeenkomst;
 • Bescherming van intellectuele eigendomsrecht;
 • Klachtenafhandeling;

De bovenstaande opsomming is enkel een kleine fractie van de meest gebruikelijke bepalingen die in een algemene voorwaarden worden opgesteld. Doordat veel ondernemingen verschillen betreft beleidsvoering, verschillen de algemene voorwaarden vaak ook van elkaar. De inhoud van een algemene voorwaarden verschild mede ook door bedrijfsactiviteiten en de type klanten die een bedrijf heeft. Hierdoor laten veel bedrijven een algemene voorwaarden op maat opstellen. Zo kunnen sommige onderwerpen van de opsomming wel in de ene algemene voorwaarden zitten, maar niet in de andere.

Duidelijke en goed leesbare algemene voorwaarden

Een algemene voorwaarden moet zodanig geschreven zijn dat de klanten voor wie deze dient de algemene voorwaarden goed kunnen lezen en begrijpen. Zo zal een algemene voorwaarden geen klein lettertype moeten hebben en zal er gebruik moeten worden gemaakt van duidelijke taal en logische zinsopbouw. Juridische termen waarvan de betekenis niet bekend is, zouden dus niet gebruikt moeten worden. Om de leesbaarheid van de algemene voorwaarden te vergroten dient de volgorde van de algemene voorwaarden logisch te zijn, dus niet de bepaling “Totstandkoming van de overeenkomst” na de bepaling “Uitvoering van de overeenkomst”. Het nummeren van de artikelen in de algemene voorwaarden is belangrijk, zodat eenvoudig naar een ander artikel in de algemene voorwaarden verwezen kan worden.

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén