Voor alle betrokken personen bij een echtscheiding is het belangrijk dat deze zich zo soepel mogelijk voltrekt. Desnoods met de tussenkomst van een mediator bij een scheiding om alles in goede banen te leiden, bij het maken van afspraken over de toekomst.

Weloverwogen afspraken maken met je ex-partner

Er moeten vaak een boel regelingen komen na het stuklopen van een huwelijk. Het verdelen van de inboedel op het moment dat beide hun eigen weg gaan kan al lastig zijn, laat staan als er bepaald gaat worden hoe het leven van de kinderen eruit zal gaan zien. Vaak is het lastig om tot de afspraken te komen die leiden tot de meest gunstige toekomstige situatie, meestal omdat de emoties hoog oplopen tijdens deze gesprekken en de partijen elkaar niet veel willen toegeven. Een onafhankelijk iemand deze gesprekken laten leiden kan daarom datgene zijn waar behoefte aan is. Dit is de taak van de mediator. Deze laat de voormalig echtgenoten nadenken over de gevolgen van een regeling die zij samen maken.

Een mediator bij een scheiding of toch een scheidingsbemiddelaar?

Mochten jullie er samen uit komen, dan is dat prachtig. In het geval er iemand bij de scheiding zal moeten helpen is het van belang dat je bekend bent met de diensten van een mediator, een scheidingsbemiddelaar en een advocaat. De diensten die een advocaat biedt, zijn bij de meeste mensen wel bekend. De advocaat behartigd je belangen en kent de wetten aan de hand waarvan je zaken van je partner gaat eisen. De mediator is er voor je wanneer er een onafhankelijke partij bij een gesprek nodig is, die beide belangen nastreeft. Een scheidingsbemiddelaar geeft inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld over de gevolgen van een afspraak.

Hoe werkt een scheiding aanvragen?

Een scheiding aanvragen is iets dat je waarschijnlijk niet iedere dag doet. Een huwelijk laten ontbinden is iets dan een vrij officieel karakter heeft. Om te kunnen scheiden zal jouw advocaat een verzoekschrift naar de rechtbank moeten sturen. De aanvraag is één van de stappen naast het er met je partner over hebben en regelingen treffen omtrent financiën en kinderen. Mocht je het lastig vinden om de documenten rondom de scheiding zelf te moeten regelen, dan zijn er gelukkig tegenwoordig partijen die voor jouw de aanvraag bij de rechtbank kunnen regelen. Deze ondernemingen helpen je ook graag met de andere stappen.

Het proces positief afsluiten

Een scheiding kost veel tijd en vereist een groot aantal gesprekken met adviseurs. Uiteindelijk onderga je dit allemaal als koppel om er na afloop een goede verstandhouding aan over te houden. Niks is namelijk zo vervelend als iedere keer dat je elkaar onder ogen komt, weer ruzie te hebben. Scheiden is niet leuk maar kan goed uitpakken wanneer de juiste stappen gezet worden.