Bedrijfsongevallen komen vaker voor dan u wellicht denkt. Jaarlijks zijn er meer dan 220.000 meldingen van bedrijfsongevallen. Deze variƫren van een snijwond tot zelfs dodelijke ongelukken. Als we dit cijfer in acht nemen kunnen veronderstellen dat er (theoretisch} in iedere organisatie in Nederland een bedrijfsongeval plaatsvindt. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval? We kijken hierbij naar de twee betrokken partijen: de werkgever en de benadeelde partij.

De eerste vraag die vaak gesteld wordt wanneer er een bedrijfsongeval gebeurd is: Wie kan er aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen schade? In Nederland geldt de regel dat de persoon die slachtoffer is, wordt gezien als de benadeelde partij. Dit is meestal de werknemer. Dit houdt in dat de werkgever veel verschillende zaken moet bewijzen om aansprakelijkheid te ontlopen.

De werkgever tijdens een bedrijfsongeval

Een werkgever heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werkplekken en omstandigheden waarin zijn werknemers moeten werken veilig is. De werkgever is onder andere verantwoordelijk voor bijvoorbeeld: gereedschappen en (veilige en eventuele verplichte) werkkleding. De werkgever moet ook op grond van deze zorgplicht bijvoorbeeld veiligheidsinstructies geven aan werknemers en ervoor zorgen dat apparaten of machines op de werkvloer veilig zijn om te gebruiken. Hierbij moet de werkgever zelfs rekening houden met het feit dat werknemers onvoorzichtig kunnen zijn. Het is dan ook voor een werkgever van redelijkerwijs om op de hoogte te zijn van de eventuele gevaren binnen het bedrijf. Hier worden voornamelijk voorzienbare gevaren die plaats kunnen vinden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mee bedoeld. De zorgplicht is in het algemeen vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, maar is ook terug te vinden in verschillende bepalingen binnen de Arbowetgeving.

Een werkgever wordt niet in alle situaties aansprakelijk gesteld voor geleden schade. Wanneer er bewijzen zijn dat de benadeelde partij in kwestie roekeloos en met opzet een ongeval heeft veroorzaakt, kan de schade op hem/haar worden verhaald. Voorbeelden hiervan zijn dronkenschap op werk of het overtreden van meerdere waarschuwingen van de werkgever. De werkgever zal in deze situatie hoogstwaarschijnlijk een professionele advocaat inhuren. Zo is er bijvoorbeeld een professionele advocaat in Almelo die veel ondernemers ondersteund in dergelijke situaties.

De benadeelde partij tijdens een bedrijfsongeval

Indien u als benadeelde partij fysiek of mentaal schade heeft geleden door een bedrijfsongeval, heeft u wellicht recht op schadevergoeding. De fysiek en mentale schade wordt letselschade genoemd. Om te bezien of u recht heeft op schadevergoeding, zal er moeten worden uitgezocht of uw werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die u heeft geleden. Om dit te achterhalen kunt u het beste Letselschade Advocaat Enschede inhuren. Zij kunnen u uiterst goed begeleiden en informeren tijdens het hele proces. Tijdens het proces wordt er eerst weer gekeken naar de zogeheten zorgplicht. De werkgever is verplicht deze zorgplicht te allen tijde na te leven. De zorgplicht heeft tot doel om ongevallen op dan wel tijdens het werk te voorkomen.

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval?
Indien u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval moet u in ieder geval bij uw werkgever melden dat u een bedrijfsongeval hebt gehad en hierdoor schade hebt geleden. Uw werkgever is dan in de regel aansprakelijk, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Om problemen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever te voorkomen, het in kaart brengen en verhalen van uw schade wordt er aangeraden een letselschadespecialist in te schakelen.