Om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid is een algemene voorwaarden opstellen van groot belang. Dit is dan ook meteen voornamelijk de reden dat bijna ieder bedrijf een algemene voorwaarden hanteert. De inhoud van een algemene voorwaarden bestaat uit verschillende opsommingen. Vaak zijn dit opsommingen van algemene rechten en plichten van de klant, leverancier of opdrachtgever, maar ook voor de eigenaar/gebruiker van de algemene voorwaarden. De volgende onderwerpen worden meestal benoemd in een algemene voorwaarden:

 • Totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst;
 • Eventuele definities van woorden
 • Annulering van de overeenkomst
 • Uitvoerings- en/of oplevingsvoorwaarden
 • (Vrijwaring)verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant;
 • Wat de oplevering betreft;
 • Facturatie, betaling en incassokosten (betalingsvoorwaarden);
 • Regels bij overmacht;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • De betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • Opschorting en ontbinding van de overeenkomst;
 • Bescherming van intellectuele eigendomsrecht;
 • Klachtenafhandeling;

De bovenstaande opsomming is enkel een kleine fractie van de meest gebruikelijke bepalingen die in een algemene voorwaarden worden opgesteld. Doordat veel ondernemingen verschillen betreft beleidsvoering, verschillen de algemene voorwaarden vaak ook van elkaar. De inhoud van een algemene voorwaarden verschild mede ook door bedrijfsactiviteiten en de type klanten die een bedrijf heeft. Hierdoor laten veel bedrijven een algemene voorwaarden op maat opstellen. Zo kunnen sommige onderwerpen van de opsomming wel in de ene algemene voorwaarden zitten, maar niet in de andere.

Duidelijke en goed leesbare algemene voorwaarden

Een algemene voorwaarden moet zodanig geschreven zijn dat de klanten voor wie deze dient de algemene voorwaarden goed kunnen lezen en begrijpen. Zo zal een algemene voorwaarden geen klein lettertype moeten hebben en zal er gebruik moeten worden gemaakt van duidelijke taal en logische zinsopbouw. Juridische termen waarvan de betekenis niet bekend is, zouden dus niet gebruikt moeten worden. Om de leesbaarheid van de algemene voorwaarden te vergroten dient de volgorde van de algemene voorwaarden logisch te zijn, dus niet de bepaling “Totstandkoming van de overeenkomst” na de bepaling “Uitvoering van de overeenkomst”. Het nummeren van de artikelen in de algemene voorwaarden is belangrijk, zodat eenvoudig naar een ander artikel in de algemene voorwaarden verwezen kan worden.