Onze tips voor het vinden van een goede advocaat

Heb je een advocaat nodig om een geschil op te lossen? Of zit je met een juridisch probleem waar je advies over nodig hebt? Dan is het wel verstandig om de juiste professional naar jouw zaak te laten kijken. Hier zijn een aantal factoren bij van belang om op te letten. Wanneer je hiervan op de hoogte bent, kun je jouw advocaat direct inschakelen. Onderstaande tips kunnen jou hierbij helpen.

De specialisaties van een advocaat

Als eerste kijk je naar de zaak die je hebt. Afhankelijk hiervan moet je namelijk een specialisatie kiezen. Iedere advocaat heeft een eigen specialisatie, waaronder familierecht of ondernemingsrecht. Dit zorgt ervoor dat een professional precies weet wat er nodig is om jouw zaak tot een goed einde te brengen en jou daarbij ook te kunnen voorzien van het beste juridische advies. Door je hier ook in te verdiepen kun je dus veel betere eindresultaten verkrijgen.

Een kennismakingsgesprek voor de klik

Daarnaast moet je bij een goede advocaat ook kijken naar de klik die er is. Hoewel een advocaat er vooral is om juridische problemen aan te pakken, moet je ook goed kunnen overleggen. Als je het gevoel hebt dat dit niet kan met een bepaalde advocaat, kun je beter verder kijken naar een ander kantoor. Maak je bijvoorbeeld een afspraak bij vandermaas-verhoog.nl, dan is er altijd eerst een kennismakingsgesprek voordat de rest van jouw zaak in behandeling wordt genomen. Dit kan uiteindelijk ook al nieuwe inzichten geven en je kunt het verloop van de zaak bespreken.

Juridisch advies voor betere resultaten

Als laatste moet je ook bepalen of een advocaat wel nodig is bij jouw zaak. In sommige gevallen kan het inschakelen van een advocaat namelijk meer problemen opleveren dan nodig. Zo kun je bijvoorbeeld wel juridisch advies inwinnen, maar zal een professional jou ook kunnen melden wat de eventuele gevolgen zijn als je dit doet. Een goede advocaat zal jou daarom altijd kunnen adviseren bij een eventueel verloop en de stappen die je kunt ondernemen, in plaats van de zaak direct aannemen en de problemen verergeren.

Online VOG aanvragen of bij de gemeente?

In Nederland is het meestal nodig dat u een VOG aanlevert als u bepaalde banen wilt uitoefenen. Een VOG, ook wel verklaring omtrent gedrag genoemd, is een garantie dat u geen strafblad heeft en dat u de baan waarvoor u solliciteert niet in gevaar zult brengen.

U kunt op verschillende manieren een VOG aanvragen. De meest populaire optie is om digitaal of bij uw gemeente een aanvraag in te dienen. Hier bespreken we de voor- en nadelen van beide manieren, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke manier voor u het beste werkt en u uw VOG zo snel mogelijk krijgt.

Waarvoor heeft u een VOG nodig?

Voor bepaalde beroepen is een vog wettelijk verplicht. Omdat mensen in deze beroepen vaak omgaan met gevoelige informatie en personen, moeten ze een VOG aanvragen. Denk hierbij aan werknemers in de gezondheidszorg, onderwijs of justitie. Informeer voordat u gaat werken bij uw werkgever of zij een VOG vereisen. Zo kunt u op tijd beginnen met het aanvragen ervan en bent u niet afhankelijk van een spoed aanvraag vog. Dit is duurder en overbodig en daarom kunt u spoed ook het beste voorkomen.

Hoe kun je een vog aanvragen gemeente?

Als u via uw gemeente een schriftelijke aanvraag voor de VOG wilt indienen, moet u naar het gemeenteloket gaan. Zij hebben uw gegevens nodig om voor u een VOG-verklaring op klaar te zetten in het systeem van Dienst Justis. Dienst Justis is de enige organisatie in Nederland een verklaringen omtrent het gedrag mag screenen en afgeven. Een schriftelijke aanvraag via de gemeente kost € 41,35, en u moet dus een afspraak maken bij de gemeente en naar het gemeentehuis reizen.

Het is ook belangrijk om een ondertekende aanvraagformulier VOG van uw werkgever meekrijgt. U kunt niet zelf een VOG aanvragen in verband met werk, migratie of visa. Het is essentieel dat u te allen tijde een geldige identiteitskaart of een kopie van uw paspoort bij u heeft, zodat de gemeente uw schriftelijke aanvraag kan behandelen.

Wel of niet VOG digitaal aanvragen?

Het VOG aanvraagformulier van mijnvogaanvragen is een makkelijke manier om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) online aan te vragen. Omdat u niet naar de gemeente hoeft en om allerlei redenen een VOG kunt aanvragen, maakt dit het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) eenvoudiger. Dit kan ook als uw particuliere werkgever er een van u vraagt, om er zeker van te zijn dat uw justitiële verleden geen belemmering zal vormen voor de functie. Aanvragen bij mijnvogaanvragen is eenvoudig en snel gebeurd.

Er zijn echter een paar uitzonderingen op deze algemene regel. U kunt alleen een VOG aanvragen bij mijnvogaanvragen als u ingeschreven staat in de basisregistratie personen. Als u in het buitenland woont en geen basisregistratie heeft, is het helaas niet mogelijk om via mijnvogaanvragen een VOG aan te vragen. In dergelijke situaties moet er contact worden opgenomen met Dienst Justis.

Ook een VOG RP is niet aan te vragen via mijnvogaanvragen. Een VOG RP is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die wordt uitgegeven om de historie van een heel bedrijf te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld ene naamloos of besloten vennootschap zijn. Dienst Justis beoordeelt dan of het bedrijf geen strafbare feiten gepleegd heeft in het verleden. Soms is zo’n VOG nodig als een bedrijf wil toetreden aan een brancheorganisatie in Nederland. Deze VOG is alleen digitaal of per post aan te vragen via Dienst Justis zelf.

Bovendien bent u bij mijnvogaanvragen niet aan het juiste adres als u een VOG RP wilt. Een VOGRP is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die de geschiedenis van een hele onderneming verifieert. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een NV of een BV. Dienst Justis stelt vast of het bedrijf eerder strafbare feiten heeft gepleegd door de voorgeschiedenis te onderzoeken. Als een bedrijf zich wil aansluiten bij een brancheorganisatie in Nederland, kan er worden gevraagd om een VOG. Alleen digitaal of per post kan dit VOG via Dienst Justis zelf worden aangevraagd.

Hoe kan ik mijn vog aanvragen digitaal doen?

Als u via mijnvogaanvragen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wilt aanvragen, is dat vrij eenvoudig te doen. Het enige wat u hoeft te doen is de formulier in te vullen op onze website. In het aanvraagformulier vragen wij enkele persoonlijke gegevens van u en de organisatie waar u werkzaam zult zijn.

In de online sollicitatie geeft u meteen aan welk specifiek screeningsprofiel of welk algemeen screeningsprofiel nodig is voor uw nieuwe functie. Zo is er bijvoorbeeld een specifiek screeningsprofiel nodig voor docenten, advocaten en taxichauffeurs. Als uw nieuwe functie niet bestaat of als u voor een ander doel een VOG aanvraagt, kunt u het aanvraagformulier invullen om te kijken of een van de verschillende algemene screeningsprofielen op u van toepassing is.

Om een VOG aan te vragen, moet u een geldig e-mailadres hebben. Zorg ervoor dat uw VOG-aanvraag deze gegevens correct bevat. Justis stuurt een e-mail naar het adres dat op uw aanvraag staat, waarna u verder kunt gaan met uw aanvraag.

Hoe verder met de online vog aanvraag?

Uw VOG aanvraagproces wordt opgesplitst in twee delen als u een VOG aanvraag indient via mijnvogaanvragen. Het eerste is het indienen van uw aanvraag, en het tweede is de screening door Dient Justis. Nadat u het formulier bij mijnvogaanvragen heeft ingestuurd, controleren wij uw aanvraaggegevens en integreren deze met Dienst Justis. Vervolgens bekijkt Dienst Justis uw online VOG-aanvraag en stelt vast of u eerdere justitiële veroordelingen heeft.

Als dit het geval is, zullen zij navragen of eventuele strafbare feiten u kunnen verhinderen de door u gewenste baan te krijgen. Als één van de strafbare feiten ongewenst is voor uw nieuwe werk, kan Dienst Justis uw aanvraag voor een VOG afwijzen. U kunt altijd bezwaar indienen als u vindt dat de strafbare feiten geen belemmering vormen voor uw werk.

Bezwaar indienen afgekeurde vog

Heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig, maar heeft Dienst Justis uw VOG afgekeurd? Dat is jammer, maar er is een weg om het nogmaals te laten bekijken. U kunt altijd in beroep gaan tegen de beslissing van de screener van Dienst Justis. U kunt Dienst Justis aanschrijven en om herziening van uw VOG aanvraag eisen.

Bedrijfsongevallen

Bedrijfsongevallen komen vaker voor dan u wellicht denkt. Jaarlijks zijn er meer dan 220.000 meldingen van bedrijfsongevallen. Deze variëren van een snijwond tot zelfs dodelijke ongelukken. Als we dit cijfer in acht nemen kunnen veronderstellen dat er (theoretisch} in iedere organisatie in Nederland een bedrijfsongeval plaatsvindt. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval? We kijken hierbij naar de twee betrokken partijen: de werkgever en de benadeelde partij.

De eerste vraag die vaak gesteld wordt wanneer er een bedrijfsongeval gebeurd is: Wie kan er aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen schade? In Nederland geldt de regel dat de persoon die slachtoffer is, wordt gezien als de benadeelde partij. Dit is meestal de werknemer. Dit houdt in dat de werkgever veel verschillende zaken moet bewijzen om aansprakelijkheid te ontlopen.

De werkgever tijdens een bedrijfsongeval

Een werkgever heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werkplekken en omstandigheden waarin zijn werknemers moeten werken veilig is. De werkgever is onder andere verantwoordelijk voor bijvoorbeeld: gereedschappen en (veilige en eventuele verplichte) werkkleding. De werkgever moet ook op grond van deze zorgplicht bijvoorbeeld veiligheidsinstructies geven aan werknemers en ervoor zorgen dat apparaten of machines op de werkvloer veilig zijn om te gebruiken. Hierbij moet de werkgever zelfs rekening houden met het feit dat werknemers onvoorzichtig kunnen zijn. Het is dan ook voor een werkgever van redelijkerwijs om op de hoogte te zijn van de eventuele gevaren binnen het bedrijf. Hier worden voornamelijk voorzienbare gevaren die plaats kunnen vinden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mee bedoeld. De zorgplicht is in het algemeen vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, maar is ook terug te vinden in verschillende bepalingen binnen de Arbowetgeving.

Een werkgever wordt niet in alle situaties aansprakelijk gesteld voor geleden schade. Wanneer er bewijzen zijn dat de benadeelde partij in kwestie roekeloos en met opzet een ongeval heeft veroorzaakt, kan de schade op hem/haar worden verhaald. Voorbeelden hiervan zijn dronkenschap op werk of het overtreden van meerdere waarschuwingen van de werkgever. De werkgever zal in deze situatie hoogstwaarschijnlijk een professionele advocaat inhuren. Zo is er bijvoorbeeld een professionele advocaat in Almelo die veel ondernemers ondersteund in dergelijke situaties.

De benadeelde partij tijdens een bedrijfsongeval

Indien u als benadeelde partij fysiek of mentaal schade heeft geleden door een bedrijfsongeval, heeft u wellicht recht op schadevergoeding. De fysiek en mentale schade wordt letselschade genoemd. Om te bezien of u recht heeft op schadevergoeding, zal er moeten worden uitgezocht of uw werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die u heeft geleden. Om dit te achterhalen kunt u het beste Letselschade Advocaat Enschede inhuren. Zij kunnen u uiterst goed begeleiden en informeren tijdens het hele proces. Tijdens het proces wordt er eerst weer gekeken naar de zogeheten zorgplicht. De werkgever is verplicht deze zorgplicht te allen tijde na te leven. De zorgplicht heeft tot doel om ongevallen op dan wel tijdens het werk te voorkomen.

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval?
Indien u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval moet u in ieder geval bij uw werkgever melden dat u een bedrijfsongeval hebt gehad en hierdoor schade hebt geleden. Uw werkgever is dan in de regel aansprakelijk, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Om problemen bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever te voorkomen, het in kaart brengen en verhalen van uw schade wordt er aangeraden een letselschadespecialist in te schakelen.

Adoptierecht

Er zijn verschillende redenen die ten grondslag kunnen liggen aan adoptie

Veel mensen hebben een kinderwens. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om zelf kinderen te krijgen, terwijl anderen bewust ervoor kiezen om niet zelf een kind te baren, maar liever een al geboren kind een kans op een beter leven te geven. Adoptie is dan ook iets dat steeds vaker gebeurt vanwege verschillende redenen. Adoptie houdt in dat een kind opgenomen wordt in een nieuwe gezinssituatie als een eigen kind. De meeste mensen denken bij adoptie aan het adopteren van een kind uit een ver buitenland, maar ook adoptie binnen Nederland vindt regelmatig plaats. Er zijn verschillende soorten adoptie mogelijk en de achterliggende gedachte of reden van adoptie kan per geval verschillen. Welke vorm van adoptie er ook wordt toegepast, er is altijd een juridisch proces dat ten grondslag ligt en het adoptierecht dient dan ook tot in detail gevolgd te worden.

Adoptierecht richt zich op de ouders en op het kind

Het adoptierecht is eigenlijk tweedelig en richt zich voor het eerste gedeelte op de rechten van de ouders die een kind willen adopteren en anderzijds op het kind dat geadopteerd wordt. Er zijn in Nederland maar liefst meer dan 50 duizend geadopteerde kinderen en tegenwoordig hebben alle geadopteerde kinderen dan ook dezelfde status als biologische kinderen. Het proces en de regelgeving omtrent adoptie is direct gelinkt aan het land waaruit het kind geadopteerd wordt. De complexiteit van het proces kan hierdoor behoorlijk variëren. In Nederland zijn er bijvoorbeeld ook zeer duidelijke voorwaarden waar de adopterende ouders aan dienen te voldoen, onder andere met op het gebied van gezondheid en de leeftijd.

Juridische hulp in geval van adoptie is aan te raden

Een adoptieproces is iets waar mensen vaak jarenlang naartoe werken en is vaak een emotioneel proces op verschillende vlakken. Een adoptie gaat niet over een nacht ijs en het is natuurlijk cruciaal om ervoor te zorgen dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt met het belang van het kind voorop.

Tip: Appelman.nl – Advocatenkantoor Appelman: persoonlijk, sociaal, flexibel en voordelig

Om het soms complexe proces met betrekking tot het adoptieproces te vergemakkelijken op juridisch gebied, is het raadzaam om gebruik te maken van een advocaat die zich gespecialiseerd heeft op dit gebied. Door je bij te laten staan vanaf het begin tot het einde wordt het proces aanzienlijk makkelijker en is de kans van slagen ook een stuk groter, waardoor je zo snel mogelijk samen kan zijn met je kind.

Scheidingsbemiddeling door advocaat

Wat de reden van een scheiding ook is, leuk is anders. Het is een noodzakelijk kwaad dat echter wel adequaat afgerond moet worden. Advocatenkantoor Alkmaarweet door jarenlange ervaring als scheidingsbemiddelaar het belang van een soepele en vooral vreedzame scheiding. Om dit te bewerkstelligen treedt een familierecht advocaat tijdens de mediation op als vertegenwoordiger van beide partijen. Op een laagdrempelige manier kunnen alle gecompliceerde zaken die bij een scheiding komen kijken dan voor beide partijen zo goed mogelijk worden afgerond.

Rust in woelige tijden

De te behandelen onderwerpen die bij een scheiding op tafel komen, zorgen dikwijls voor nog meer strijd. Advocatenkantoor Alkmaar heeft tijdens de bemiddeling als doel om de spanningen tot een minimum te beperken. De expertise op het gebied van mediation maakt Advocatenkantoor Alkmaar dan ook een uitstekende partij in deze moeilijke tijd. Een goede scheiding komt tot stand wanneer u en uw ex-partner naast elkaar staan en niet tegenover elkaar. Er komen in een korte tijd zoveel heftige dingen op u af dat het heel normaal is als alles u soms eventjes teveel wordt.

  • Hoe moet het nu met de kinderen?
  • Hoe moet het nu met ons koophuis?
  • Wie gaat waar wonen?

Zowel het wel en wee van de kinderen als het financiële aspect heeft veel impact en roept emoties op die een ervaren advocaat tijdens de bemiddeling in goede banen weet te leiden. Mr. Eugene van Hemert kijkt tijdens de scheidingsmediation niet alleen naar wat de beste oplossing voor beide partijen is, hij kijkt ook naar de oplossingen die niet leiden tot onnodig hoge kosten en langdurig slepende conflicten.

Hoe gaat scheidingsbemiddeling in zijn werk?

De kracht van mediation door een advocaat is het gegeven dat u zelf inspraak hebt en houdt over alle voorwaarden die voor de scheiding worden opgesteld. In de praktijk wordt deze zelfbeschikking als veel prettiger ervaren dan wanneer die door een rechtbank wordt opgelegd.

Het proces van scheidingsbemiddeling begint allereerst met het contact opnemen met een mediator. Tijdens dit telefonische gesprek krijgt u alle ruimte om uw situatie en uw wensen uit te leggen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt u vervolgens uitgelegd hoe het traject van scheidingsmediation er uit komt te zien en wat de kosten daarvoor zullen zijn.

Behalve het organiseren en correct afhandelen van alle administratieve en juridische aangelegenheden, is het van groot belang om tijdens de scheidingsmediation een klimaat te creëren waarbij u met elkaar in gesprek blijft. Van waaruit vervolgens afspraken worden gemaakt die voor beide partijen bevredigend zijn. Al deze gemaakte afspraken worden adequaat vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

De voordelen van scheidingsbemiddeling via Advocatenkantoor Rembrandtkwartier

Mr. Eugène van Hemert heeft meer dan 20 jaar ervaring met het bemiddelen tijdens echtscheidingen. Door het werken vanuit huis kunnen in een prettige omgeving alle zakelijke onderwerpen besproken worden waarbij ook alle ruimte is voor de emoties die kunnen loskomen bij deze ingrijpende gebeurtenis. Het thuiskantoor heeft als bijkomend voordeel dat de kosten laag kunnen worden gehouden in vergelijking met andere advocatenkantoren. Door een snellere afhandeling van de scheidingsprocedure worden lange en energie rovende conflicten voorkomen. Door het creëren van dit stukje rust zullen kinderen ook minder last van de scheiding ervaren.

Bram Moszkowicz: vijf jaar eerder

Uitspraak in zaak Nicky Verstappen, 12,5 jaar cel voor Jos. B

Pagina 2 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén